1-DAY

  • ĐƯỢC THAM DỰ SỰ KIỆN 1 NGÀY TÙY CHỌN.
  • ĐƯỢC VÀO CỔNG LÚC 9 GIỜ SÁNG.
  • THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỄN LÃM VÀ QUÀ TẶNG CỦA CÁC GIAN HÀNG.
  • ĐẶC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Mã sản phẩm comiccon-2023-ticket-1day-free-limited-cdcntt Danh mục