1-DAY

  • ĐƯỢC THAM DỰ SỰ KIỆN 1 NGÀY TÙY CHỌN.
  • ĐƯỢC VÀO CỔNG LÚC 9 GIỜ SÁNG.
  • THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỄN LÃM VÀ QUÀ TẶNG CỦA CÁC GIAN HÀNG.
  • VÉ MIỄN PHÍ DÀNH TẶNG CHO SINH VIÊN THUỘC HỆ SINH THÁI EDU2REVIEW
Mã sản phẩm comiccon-2023-ticket-1day-free-limited-edu2review Danh mục