1DAY - BE

  • ĐƯỢC THAM DỰ SỰ KIỆN 1 NGÀY TÙY CHỌN.
  • ĐƯỢC VÀO CỔNG LÚC 9 GIỜ SÁNG.
  • THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỄN LÃM VÀ QUÀ TẶNG CỦA CÁC GIAN HÀNG.
  • VÉ ĐƯỢC PHÁT HÀNH BỞI BE – ĐỐI TÁC TÀI TRỢ DI CHUYỂN ĐỘC QUYỀN CỦA MANGA COMIC CON VIỆT NAM 2023
Mã sản phẩm comiccon-2023-ticket-1day-free-limited-be Danh mục Tags ,