about avatar e1682885763186

Triển lãm & Gian hàng tại manga comic con vietnam 2023

Là sự kiện lớn nhất tại Việt Nam hội tụ đầy đủ sắc màu văn hoá, sở thích đại chúng từ MANGA, COMIC, FIGURE, COSPLAY CHO ĐẾN CÔNG NGHỆ, GAME, PHIM ẢNH và ÂM NHẠC

Layout inside su kien MCCV e1690310415826

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ với Manga Comic Con Việt Nam hoặc gửi email về info@mangacomiccon.vn
Hãy chọn cho doanh nghiệp của bạn một trong các gian hàng dưới đây.

booth package block 1

gian hàng tiêu chuẩn

3mD x 3mR x 2,5mC

booth package block 2

gian hàng: 1 mặt mở

3mD x 3mR x 3,5mC - 9m2

booth package block 3

gian hàng: 2 mặt mở

3mD x 3mR x 3,5mC - 9m2

booth package block 4

gian hàng: 1 mặt mở

6mD x 3mR x 3,5mC - 18m2

booth package block 5

gian hàng: 2 mặt mở - mẫu 1

6mD x 3mR x 3,5mC - 18m2

booth package block 6

gian hàng: 2 mặt mở - mẫu 2

6mD x 3mR x 3,5mC - 18m2

booth package block 7

gian hàng: 1 mặt mở

6mD x 6mR x 3,5mC - 36m2

booth package block 8

gian hàng:2 mặt mở

6mD x 6mR x 4mC - 36m2

booth package block 9

gian hàng: 3 mặt mở

6mD x 6mR x 4mC - 36m2

booth package block 10

gian hàng: 4 mặt mở

6mD x 6mR x 4mC - 36m2

section 4 speaker avatar

hơn 20.000 người tham gia sự kiện mccv 2022

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ với Manga Comic Con Việt Nam hoặc gửi email về info@mangacomiccon.vn

booth package demographic 1

first-time
attendees

booth package demographic 2

families
attending

booth package demographic 3

attend
every year

booth package demographic 4

attend only
vn. comic con 2023

đặc điểm nhận diện
manga comic fan

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ với Manga Comic Con Việt Nam hoặc gửi email về info@mangacomiccon.vn

booth package banner 2

top 4 Loại hình mua sắm phổ biến

booth package banner 1
booth package demographic 6

Đồ chơi & games

booth package demographic 7

Sưu tầm

booth package demographic 8

art

booth package demographic 9

apparel

hành vi
mua sắm

booth package demographic 10

2021 average spend

(+35% vs. 2019)

booth package demographic 11

2020 average spend

(+15% vs. 2018)

booth package demographic 12

2019 average spend

(+35% vs. 2018)