Ban tổ chức

VIETFEST

Nhà tổ chức các lễ hội quốc tế uy tín tại Việt Nam: Lễ hội Âm nhạc Quốc tế HOZO, Lễ hội Bất động sản Quốc tế Việt Nam VIPF 2022, Liên hoan Kiến trúc MACHIFEST 2022 với chủ đề “Kiến trúc – Thiên nhiên”.

 

LIÊN MINH CHUYỂN ĐỔI SỐ DTS GROUP

Tập đoàn tư nhân hoạt động trên ba lĩnh vực: Truyền thông – Tài chính – Đầu tư Công nghệ do ông Trương Gia Bảo (Leon Trương) sáng lập. Với lợi thế về đội ngũ và năng lực hợp tác quốc tế sâu rộng, DTS Group đang hiện thực hóa tầm nhìn Nâng cao Năng lực số Quốc gia.

 

FM STUD‌IO

FM STUDIO là một công ty chuyên tổ chức các sự kiện về thể loại siêu anh hùng như To‌k‌usa‌t‌su, Kamen Rider và Super Sentai.