LIÊN MINH CHUYỂN ĐỔI SỐ DTS GROUP

Tập đoàn tư nhân hoạt động trên ba lĩnh vực: Truyền thông – Tài chính – Đầu tư Công nghệ do ông Trương Gia Bảo (Leon Trương) sáng lập.

Với lợi thế về đội ngũ và năng lực hợp tác quốc tế sâu rộng, DTS Group đang hiện thực hóa tầm nhìn Nâng cao Năng lực số Quốc gia thông qua việc vận hành các tổ chức và công ty thành viên trực thuộc: Trung tâm truyền thông DTS Media với dịch vụ báo chí cùng tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, Vườn ươm Khởi nghiệp DTS Foundation ươm mầm, tư vấn hỗ trợ các star‌t ‌up công nghệ khu vực APAC.

Hiện tại, DTS Group không ngừng mở rộng hợp tác với các quỹ, hiệp hội quốc tế nhằm đưa thương hiệu Việt Nam ra thị trường toàn cầu.